KVKK Aydınlatma Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

24.03.2016 Tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan Yönetmelikler ile en temel hak ve özgürlüklerden olan özel hayatın gizliliğine yönelik olarak kişisel verilerin korunması konusu yasal güvence altına alınmıştır.

Mevzuat
Aydınlatma Metni